تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:

هرات، شهر نو، جاده بهزاد، کوچه خراسان، نبش مارکت درخشان    

آدرس کارخانه:

هرات، شهرک صنعتی، فاز اول، خیابان نسترن یک    

شماره های تماس:

0799817979
0796674373

انتقادات و پیشهنادات